Excel 2016 függvények oktatóanyag
Sajnos nincs találat.
Hogyan használjuk a tananyagot az önálló tanuláshoz. Az anyagban használt munkafüzetek letöltése.

1.1 Útmutató
1.2 Letölthető munkafüzetek
Ebben a fejezetben megnézünk néhány fontos tudnivalót, ami a további gördülékeny tanuláshoz elengedhetetlen.

2.1 Hivatkozás másik munkalapra
2.2 Hivatkozás másik munkafüzetre
2.3 Függvények egymásba ágyazása
Megnézzük, hogyan tudunk cellákat megszámlálni az Excel darabszámot számoló függvényeivel.

3.1 Egyszerű DARAB függvények
3.2 Feltételtől függő darabszámok számítása (DARABTELI)
3.3 Feltételtől függő darabszámok számítása (DARABHATÖBB)
Az összesítő függvényekkel feltételtől függő összesítéseket, átlag számítást végezhetünk.

4.1 Feltételtől függő összesítés (SZUMHA)
4.2 Feltételtől függő összesítés (SZUMHATÖBB)
4.3 Feltételtől függő átlagszámítás (ÁTLAGHA, ÁTLAGHATÖBB)
4.4 Összesítés a megadott típusú értékek kihagyásával (ÖSSZESÍT, RÉSZÖSSZEG)
Az Excel logikai függvényei, melyekkel feltételtől függően tölthetjük fel celláinkat adatokkal.

5.1 Logikai műveletek
5.2 Feltételtől függő érték megjelenítése a cellában (HA)
5.3 Több feltétel kezelése (ÉS, VAGY)
5.4 Hibakezelés a HAHIBA függvénnyel
Hogyan használjuk az Excel kereső függvényeit.

6.1 Kategorizálás (nem pontos keresés) az FKERES függvénnyel
6.2 Keresés az FKERES függvénnyel
6.3 Keresés az INDEX és a HOL.VAN függvényekkel
6.4 A keresőfüggvények által visszaadott hibák kezelése
6.5 Keresés több feltétel alapján összefűzéssel
6.6 Keresés több feltétel alapján a SZUMHATÖBB függvénnyel
Az Excel matematikai függvényeivel összesítéseket, kerekítéseket, egyéb klasszikus számításokat végezhetünk.

7.1 A SZORZATÖSSZEG és a TÖBBSZ.KEREKÍT függvény
7.2 Hagyományos kerekítés
7.3 Kerekítés felfelé, lefelé és a maradékképzés
7.4 Abszolút érték számítása
7.5 Véletlenszám generálása
Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel statisztikai függvényeivel.

8.1 Részátlag és középérték számítás
8.2 A valahányadik legkisebb, illetve legnagyobb érték kiszámítása
8.3 A leggyakoribb érték kiszámítása
8.4 Gyakoriság számítása
Az Excel dátum- és időértékeket kezelő függvényeit tekintjük át.

9.1 Dátum- és időértékek az Excelben
9.2 Az aktuális dátum és idő megjelenítése
9.3 Dátum összeállítása számokból
9.4 Az év, hónap, nap megjelenítése a dátumból
9.5 A napsorszám megjelenítése
9.6 Szövegként megadott dátum átalakítása rendes dátummá
9.7 Két dátum közt eltelt idő kiszámítása évben
9.8 Egy adott hónap utolsó napjának kiszámítása
9.9 Egy adott dátumnál valahány hónappal korábbi vagy későbbi dátum kiszámítása
9.10 Két dátum közt eltelt munkanapok száma
9.11 A hét számának megjelenítése
9.12 Egy adott dátumnál valahány munkanappal korábbi vagy későbbi dátum kiszámítása
Az Excel szövegkezelő függvényei a szöveges adatokat képesek átalakítani, levágni, megszámlálni, stb.

10.1 Szövegrészek összefűzése
10.2 Szövegrészek keresése
10.3 A szöveg hossza, szövegrészek levágása
10.4 Felesleges karakterek eltávolítása a szövegből
10.5 Szövegrészek cseréje
10.6 Szöveg betűinek átállítása nagybetűsről kicsire és fordítva
10.7 Szövegként tárolt szám átalakítása számmá
10.8 Szövegrészek összehasonlítása
10.9 Pénznem formátum beállítása függvénnyel
10.10 Egy számérték kiíratása szövegként a megadott formátumban
10.11 Kódszám által meghatározott karakter visszaadása
Az Excel pénzügyi függvényei a banki számítások, kamat, törlesztőrészlet kiszámolását teszik lehetővé.

11.1 Törlesztőrészlet számítása
11.2 Törlesztőrészlet tőke, illetve kamat része
11.3 Befektetés összegének kiszámítása
11.4 Kamatláb számítása
Megismerkedünk az Excel adatbázis függvényeivel.

12.1 Feltételektől függő összesítés, átlagszámítás adatbázis függvényekkel
12.2 Feltételektől függő darabszám megjelenítése adatbázis függvényekkel
12.3 Feltételektől függő legnagyobb és legkisebb értékek számítása
12.4 Keresés adatbázis függvénnyel
Ebben a fejezetben megismerkedünk a tömbképletekkel.

13.1 A tömbképletek használata
13.2 Néhány tömbképletként működő függvény
Egyéb hasznos függvények az Excelben.

14.1 Szöveg átalakítása hivatkozássá
14.2 Dinamikus tartomány kialakítása
14.3 Egy lista egy elemének visszaadása sorszám alapján
14.4 Képlet szöveggé alakítása
14.5 Hivatkozás készítése függvénnyel
14.6 A cellában szereplő adat tulajdonságai
14.7 Páros, páratlan tulajdonság vizsgálata
14.8 Hivatkozás sorának visszaadása
14.9 3 dimenziós hivatkozás
Ebben a fejezetben megismerkedünk a nevek használatával és a képletvizsgálat eszközeivel.

15.1 Nevek használata
15.2 Képletvizsgálat