Excel 2013 haladó oktatóanyag
Sajnos nincs találat.
Az alábbiakban átismételjük azokat az alapszintű táblázatkezelési ismereteket, melyek gyakorlott használatára épül az Excel 2013 haladó tanfolyam tananyaga.

Letölthető munkafüzetek
Hivatkozástípusok
Irányított beillesztés
Formátum másolása
Függvények I. (SZUM, ÁTLAG, MIN, MAX)
Függvények II. (HA, DARAB, DARAB2, DARABÜRES)
Függvények III. (DARABTELI, SZUMHA)
Függvények egymásba ágyazása
Kereső függvények
Azokat a számításokat, amelyeket az egyszerű képletekkel nem tudunk megoldani, függvények segítségével végezhetjük el. Az Excel többek között tartalmaz matematikai, trigonometriai, pénzügyi, statisztikai, dátum és idő, valamint logikai függvényeket. A továbbiakban az eddig ismert függvényeken kívül bemutatjuk az Excel még néhány hasznos függvényét.

Matematikai függvények I. (KEREKÍTÉS, KEREK.FEL, KEREK.LE, TÖBBSZ.KEREKÍT, MARADÉK)
Matematikai függvények II. (HATVÁNY, GYÖK, VÉLETLEN.KÖZÖTT)
Matematikai függvények III. (SZUMHATÖBB, SZORZAT, SZORZATÖSSZEG)
Statisztikai függvények I. (KICSI, NAGY, ÁTLAGHA)
Statisztikai függvények II. (ÁTLAGHATÖBB, DARABHATÖBB)
Logikai függvények (HAHIBA, ÉS, VAGY)
Dátum függvények I. (MA, MOST, ÉV, HÓNAP, NAP, DÁTUM, DÁTUMÉRTÉK)
Dátum függvények II. (HÉT.NAPJA, HÉT.SZÁMA, KALK.MUNKANAP, KALK.DÁTUM, TÖRTÉV, ÖSSZ.MUNKANAP)
Adatbázis függvények
Pénzügyi függvények I. (RÉSZLET, RRÉSZLET, PRÉSZLET)
Pénzügyi függvények II. (MÉ, JBÉ)
Kereső függvények I. (FKERES, VKERES, KERES)
Tömbképletek használata
Szöveg függvények
Információs függvények
Háromdimenziós hivatkozás
A táblázatok adatait diagramok segítségével szemléletesebbé tehetjük. Diagram készítésére legalkalmasabb egy homogén számadatokat tartalmazó táblázat. Ha a táblázat első sora és oszlopa az adatok megnevezését tartalmazza, ezeket az információkat felhasználhatjuk a diagram feliratozásához.

Diagramtípusok
Diagram létrehozása
A diagram részeinek elnevezése
Diagram méretezése, pozícionálása
A teljes diagram és a diagramelemek kijelölése
A diagram típusának módosítása
A diagram forrásadatainak módosítása
A diagram elrendezésének és helyének módosítása
A diagramelemek megjelenésének módosítása
Érték kijelzése
Trendvonalak
Vonalak
Hibasávok
Egyéb formázási lehetőségek
Egyéni diagramtípus létrehozása
Árfolyamdiagram
Gantt diagram
Dátum-diagram
Diagram két értéktengellyel
Értékgörbék
A táblázatok adatait célszerű áttekinthetővé és informatívvá tenni. Így sokkal könnyebben kiszűrhetjük a táblázatokból a számunkra fontos információkat. Az Excel 2013 program számos lehetőséget kínál a táblázatok igényes és hatékony formázásához. Ezeket a lehetőségeket mutatjuk be a következőkben.

Feltételes formázás
Feltételes formázás a cella értékét vizsgálva
Feltételes formázás képlet alapján
A feltételes formázás egyéb lehetőségei
Egyéni számformátumok
Excel-táblázatok
Nagyméretű táblázatok esetén kimutatások készítésével áttekinthető összesítő táblázatokat készíthetünk. A kész kimutatások egyszerűen paraméterezhetők, csoportosíthatók és diagramon ábrázolhatók.

Összesített adatok megjelenítése
Kimutatás létrehozása
Adatok frissítése
Kimutatásadatok szűrése
Kimutatások szűrése - Idősor
Kimutatások szűrése - Szeletelők
Összesítés típusai
Értékek megjelenítése I.
Értékek megjelenítése II.
Számított mező
Számított tétel
Csoportosítás, elrendezés módosítása
Egyéb beállítások
Rendezés
Keresésé a kimutatásban
Kimutatás diagram
Az Excelben lehetőségünk van adott szerkezetű táblázatok összesítésére különféle módszerekkel, mint például a részösszeg funkció vagy az összesítés. Ezekkel a módszerekkel könnyen és gyorsan nyerhetünk ki információkat a táblázatokból.

Részösszeg számítása
Összesítés
Ebben a fejezetben olyan hasznos funkciókat mutatunk be, melyek használatával a táblázatok kezelése sokkal könnyebbé és kényelmesebbé válik.

Gyors kijelölések, ugrás egy adott cellára
Cellák vagy cellatartományok elnevezése
Névvel történő hivatkozás cellára
Definiált nevek kezelése
Szűrő használata
Számszűrők, Dátumszűrők, Keresés
Irányított szűrő
Ismétlődő adatok elhagyása
Villámkitöltés
Rendezés egyéni lista alapján
Műveletek sorokkal, oszlopokkal
Műveletek munkalapokkal, munkafüzetekkel
Megjegyzések
Szövegből oszlopok
Hivatkozások
Excel testreszabása
Védett nézet
Gyakran előfordul, hogy egy Excel táblázatba több személy is dolgozik egyszerre. Az Excel 2013 számos lehetőséget biztosít arra, hogy a munkafüzetek közös használata biztonságos és hatékony legyen. A továbbiakban ezeket a lehetőségeket mutatjuk be.

Jelszó megnyitáshoz, módosításhoz
Munkalapok, cellatartományok védelme
Munkafüzetek közös használata
Képletvizsgálat
A következőkben bemutatjuk az Excel néhány hasznos funkcióját, mint például az adattáblák használatát, esetjelentés készítését, adatok importálását, exportálását, illetve a solver használatát.

Egy- és kétváltozós adattáblák
Esetjelentés készítése
Jelentés, kimutatás készítése esetjelentéshez, esetek egyesítése
Célértékkeresés
Solver
Adatok és diagramok csatolása Wordbe
Importálás
A következő fejezetekben megnézzük, milyen lehetőségeket kínál az Excel 2013 arra, hogy a táblázatokba bevitt adatokat kontrolláljuk. Ezen kívül megnézzük azt is, hogyan lehet bizonyos műveletsorokat automatizálni a makrók segítségével.

Érvényesítés
Sablonok használata
Űrlapok
Űrlapok kiértékelése
Makrók
Makró létrehozása