Access 2010 oktatóanyag
Sajnos nincs találat.
Ebben a fejezetben az adatbázis-kezeléssel kapcsolatos legfontosabb elméleti fogalmakkal ismerkedünk meg.

Az adatbázis-kezelő általános használata
Adatmodellek
A következő fejezetben a Microsoft Access program indításával, kezelőfelületével, adatbázisok létrehozásával, megnyitásával kapcsolatos ismereteket mutatjuk be.

A Microsoft Access kezelőfelülete
Létező adatbázis megnyitása
Új üres adatbázis létrehozása
Adatbázis mentése
Navigálás az adatbázisban
Súgó és biztonság
A következőkben megismerkedhetünk az adattáblák létrehozásának módszereivel, a táblák mezőinek megadásával, a mezőtulajdonságok beállításával, illetve a táblákban szereplő rekordok kezelésével.

Új tábla létrehozása, mentése és törlése
Táblák kezelése, rekordműveletek
Mezőtulajdonságok meghatározása
Az adattípusokról és mezőtulajdonságokról részletesen
Érvényességi szabály beállítása
Egyéni számformátumok
Az adatbevitel megkönnyítése beviteli maszk használatával
Tábla tulajdonságai
Tábla formátumai
Táblák exportálása
Táblák importálása
Táblák közti kapcsolatok
Érvényességi szabály beállítása
Az adatbázisban tárolt információk alkalmankénti visszakeresését és módosítását végezhetjük egyedileg egy keresés, szűrőrés vagy csere művelet futtatásával, de a rendszeresen ismétlődő szűrések vagy sok rekordot érintő módosítások elvégzésére előre elkészített választó vagy akciólekérdezéseket is létrehozhatunk. Ebben a fejezetben megismerkedünk az információk keresésének, kigyűjtésének és csoportos módosításának módjaival.

Rendezés, keresés és csere
Szűrő használata
Szűrés űrlappal
Irányított szűrés
Lekérdezések
Lekérdezések létrehozása
Szűrőfeltételek megadása
Egyéb beállítási lehetőségek
Számítások lekérdezésben
Összesítő lekérdezések
A Lekérdezésvarázsló használata
Akció lekérdezések (táblakészítő, törlő)
Akció lekérdezések (frissítő, hozzáfűző)
Paraméteres lekérdezés
Kereszttáblás lekérdezés
A következő fejezetben az űrlapok készítésének módszereivel foglalkozunk.

Az Űrlap varázsló használata
Űrlapok felépítése
Rekordok kezelése űrlappal
Űrlapok készítése
Űrlapok egyedi formázása Elrendezési nézetben
Űrlapok egyedi formázása Tervező nézetben
További vezérlőelemek használata
Segédűrlap létrehozása varázslóval
Számítások az űrlapokon
A bejárási sorrend módosítása
Makrók segítségével ismétlődőfeladatokat automatizálhatunk. A makrók voltaképpen utasítások sorozata, melyet névvel ellátva elmentünk és később bármikor végrehajthatunk.

Makrók létrehozása, módosítása és törlése
Makró hozzárendelése vezérlőelemekhez
A következő fejezetben az űrlapok készítésének módszereivel foglalkozunk.

A jelentések felépítése
Csoportok a jelentésen belül
Jelentés készítése (Elrendezési nézet, Varázsló)
Jelentés módosítása Tervező nézetben
Adatok csoportosítása Tervező nézetben
A következő példában a Forrásadatok táblához készítünk egy olyan űrlapot, melynek segítségével a tábla adatait kezeljük.

Az Ügyintézők űrlap elkészítése
Az Ügyfelek űrlap elkészítése
Szerződésszám generálása
Az Ügyfelek űrlap kiegészítése szerződésszám generálással
A Főűrlap elkészítése
A következő fejezetben az űrlapok készítésének módszereivel foglalkozunk.

A nyomtatás előkészítése
Oldalbeállítás
Nyomtatás
A következő fejezetben az űrlapok készítésének módszereivel foglalkozunk.

1.feladatsor
2. feladatsor